Apie sodybą
Gera nuotaika
Ir šventėms...
...ir poilsiui
Galerija
 

Pravažiavę Kurtuvėnus, Bubių sodus, važiuokite Užvencio link, kol dešineje rasite nuorodą į Kuršėnus. Pasukę ten ir pavažiavę apie 2 kilometrus, dešinėje išvysite prie miško prisiglaudusią „Medinčiaus“ sodybą.

Kontaktai:
Vaclovas Satkauskas
Kalniškių kaimas, Kelmės raj.
Mob.tel.: 8 618 177 97
svacys@gmail.com

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.